Fotogalerie

Zvířata na naší farmě

 

 

Číslo projektu:  CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000571

Popis projektu:  Projekt „FVE Libor Konvalinka“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 45 kWp včetně akumulace o kapacitě 22 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.